Acalypta marginata – Jatlica mchowa

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało owalne, ciemne. Głowa czarna. Wyrostki na przodzie głowy zaostrzone – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze z trzema żeberkami, jednolicie ubarwione. Paranota (boczne płaty przedplecza) z dwoma rzędami oczek. Pokrywy siatkowate. Pole kostalne (boczne krawędzie pokryw) w przeważającej części utworzone przez dwa rzędy oczek u znacznie rzadszej formy długoskrzydłej lub przez jeden rząd u liczniejszej formy krótkoskrzydłej. Czułki czarne.

Niemcy – Thüringen – Czerwiec 2020 Forma krótkoskrzydła Fot. Benjamin Fabian

  1. Status. Uznawana za gatunek pospolity, zwłaszcza na południu kraju. Trudna do odnalezienia. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Lasy; przebywa głównie wśród mchów
  3. Wymiary. Długość ciała 1.8-2.2 mm (forma krótkoskrzydła) lub 2.7-3 mm (forma długoskrzydła)
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – późna jesień; niekiedy nawet zimą
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Soki z mchów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju (w Polsce co najmniej 8) różnią się m.in. ubarwieniem ciała, kształtem przedplecza (kołnierza), liczbą oczek na polu kostalnym – najłatwiej pomylić ją z Acalypta nigrina, u której wyrostki frontalne na głowie są tępe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Acalypta - Jatlica


avidal

Leave a Reply