Ceratina cucurbitina – Rożyca czarna

Apidae – Pszczołowate
Ciało czarne, bez niebieskiego, metalicznego połysku. Nadustek u obu płci z białą plamą, znacznie większą u samca. Odwłok bez przepasek. Skrzydła bardzo delikatnie przyciemnione z 3 komórkami kubitalnymi Cu.

Francja 30.04.2020 ♂ Fot. Bernard Noguès

Francja 13.04.2021 ♂ Fot. Bernard Noguès

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowana, nieliczna DD
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy o charakterze stepowym
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce bardzo lokalnie na południu
  6. Pokarm. Pyłek i nektar stanowią pożywienie imagines i larw
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. U Ceratina cyanea i Ceratina chalybea ciało ma niebieski połysk, a samica pierwszego z wymienionych gatunków czarny nadustek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bernard Noguès

Francja 03.05.2020 Fot. Bernard Noguès


avidal

Leave a Reply