Nomada fabriciana – Koczownica podbiałówka

Apidae – Pszczołowate
Głowa czarna. Żuwaczki dwubarwne, u nasady czarne, przy końcach ciemnoczerwone. Warga górna (labrum) czarna. Wierzch tułowia czarny. Scutellum bez plam u obu płci; bardzo sporadycznie u samicy mogą się pojawiać czerwone plamki. Nasada odwłoka czarna, poza tym odwłok czerwony, regularnie z czarno podkreślonymi tylnymi krawędziami tergitów, bez żółtych przepasek – na bokach 2 tergitu u wielu osobników widoczne są mniejsze, bądź większe żółte plamy, ale równie często spotyka się osobniki bez plam. Nogi stosunkowo ciemne, często w znacznej mierze czarne (zwłaszcza uda) z czerwonymi kolanami i stopami. Czułki charakterystycznie ubarwione – u nasady czarne, następne człony czerwone, kolejne znów czarne i wreszcie zawsze świetliście pomarańczowy człon wierzchołkowy, rzadziej całe czułki czarne poza pomarańczowym członem apikalnym.

N.fabriciana

Łódź – BRUS 08.06.2019 ♀

Uherce Mineralne 23.05.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

N.fabriciana

Łódź – BRUS 08.06.2019 ♀

N.fabriciana

Łódź – BRUS 08.06.2019 ♀

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, piaskownie śródleśne, polany, przydroża, skraje lasów i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm; waha się w zależności od wielkości gospodarza, w gnieździe którego pasożytowała larwa – większe osobniki rozwijają się w norkach np. Andrena nigroaenea
  4. Aktywność. Marzec – sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Andrena nigroaenea, Andrena chrysosceles, Andrena varians, Andrena flavipes, a przede wszystkim Andrena bicolor
  7. Podobne. Inne koczownice o czerwonym odwłoku i czarnym scutellum różnią się m.in. jaśniejszą głową, żuwaczkami lub nogami oraz odmiennie ubarwionymi czułkami. W terenie łatwo pomylić ja również z nęczynami z rodzaju Sphecodes
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. Więcej o gatunku

Uherce Mineralne 23.05.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply