Nomada goodeniana – Koczownica pszczolinkowa

Apidae – Pszczołowate
Głowa i tułów czarne. Nadustek samicy niemal całkowicie czarny, tylko górna krawędź może być żółta, lub czerwona. Guzy skrzydłowe żółte. Na scutellum dwie żółte plamy. Przepaska na 1 tergicie (a u samicy także na 2 tergicie) często wąsko przerwana – przepaski na pozostałych tergitach nierozerwane, choć zwykle po środku przewężone. Nogi żółte, lub żółtopomarańczowe – tylne uda z tyłu częściowo czarne.

N.goodeniana

Lubin 20.05.2019 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy pokryte niską roślinnością, ogrody, parki i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Samica 10-14 mm. Samiec 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec; drugie, mniej liczne pokolenie w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami Andrena danuvia, Andrena cineraria, Andrena nigroaenea, Andrena tibialis, Andrena thoracica (gospodarz dla drugiego pokolenia), Andrena carantonica, Andrena nitida – przed zajęciem zapasów larwa koczownicy zabija larwę gospodarza, lub niszczy jego jajo
  7. Podobne. Przede wszystkim koczownica dwukolcowa Nomada succincta (pierwsza przepaska odwłokowa zwykle nieprzerwana po środku) oraz inne koczownice o dwóch żółtych plamach na scutellum
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply