Coeloides bostrichorum

Braconidae – Męczelkowate
Głowa okrągła, jaskrawożółta z ciemną, trójkątną plamą wokół przyoczek. Tułów czarny; scutum gładkie i lśniące. Scutellum czarne. Odwłok intensywnie żółty, często wręcz cytrynowożółty. Pokładełko czarne, mniej więcej tak długie, jak reszta ciała. Nogi czarne; uda lekko zgrubiałe. Czułki czarne. Skrzydła silnie przyciemnione; pterostigma czarna.

Braconidae

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015 ♀

  1. Liczebność. Lokalnie liczny, zwłaszcza wzdłuż wschodnich i południowych granic kraju
  2. Biotop. Głównie lasy iglaste z udziałem świerka
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami późnych stadiów rozwojowych larw korników żerujących w świerkach, chętnie kornika drukarza Ips typographus
  7. Podobne. Inne męczelkowate różnią się m.in. detalami ubarwienia i długością pokładełka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply