Microplitis spp.

Braconidae – Męczelkowate
Głowa okrągła, czarna. Tułów czarny; propodeum na ogół zauważalnie rzeźbione, pokryte zmarszczkami. Scutellum na ogół czarne. Odwłok najczęściej całkowicie lub w znacznej mierze czarny; rzadziej odwłok jednolicie żółty lub czerwony. Pokładełko uderzająco krótkie, trudno dostrzegalne. Nogi zwykle dwubarwne – uda i golenie żółte lub czerwone, stopy czarne – a przynajmniej ich człony apikalne. Skrzydła nieprzyciemnione lub lekko przyciemnione; pterostigma wyraźnie zaznaczona. W Europie opisano około 60 gatunków (na całym świecie rodzaj około 200 znanych gatunków), niemal zawsze nieodróżnialnych na fotografiach terenowych.

Nisko 27.08.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 27.08.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – zapewne przynajmniej niektóre gatunki są pospolite
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany, zarośla, łąki, pola uprawne, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Larwy są endoparazytoidami gąsienic motyli z różnych rodzin, w tym Microlepidoptera – sparaliżowane gąsienice nie dorastają do pełni rozmiarów, są mniej więcej o połowę mniejsze od niespasożytowanych osobników ostatniego stadium
  7. Podobne. Liczne inne męczelkowate różniące się m.in. detalami ubarwienia, rzeźbą propodeum, długością pokładełka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot

Nisko 21.08.2022 Kokon przytwierdzony do żywiciela – gąsienicy Noctuidae Fot. Marcin Szot

Nisko 28.08.2022 Kokon Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply