Hedychridium roseum – Powabniczek czerwonatka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa i odwłok zielone, lub niebieskozielone, często ze złocistymi refleksami. Odwłok czerwony, bez metalicznego połysku, matowy – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Tergit 3 bez ząbków na bocznych krawędziach i bez ząbków wierzchołkowych.

Cieszyn 01.07.2020 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Pospolity. Stosunek samic do samców 3.3:1.0
  2. Biotop. Otwarte tereny piaszczyste, murawy kserotermiczne, ogrody, skraje lasów, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała obu płci 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Od początku czerwca do połowy września; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy są parazytoidami larw Astata boops i Astata minor, Dryudella stigma, Tachysphex pompiliformis, Harpactus tumidus
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju różnią się m.in. metalicznie połyskującym, lśniącym odwłokiem. Matowe odwłoki posiadają gatunki nie występujące w Polsce – Hedychridium caputaureum i Hedychridium chloropygum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Wendzonka

avidal

2 thoughts on “Hedychridium roseum – Powabniczek czerwonatka

Leave a Reply