Hylaeus variegatus – Samotka barwna

Colletidae – Lepiarkowate
Znana też jako samotka czerwonawa. Głowa czarna. Na twarzy samicy dwie jasne plamy przy wewnętrznych krawędziach oczu, nadustek czarny; twarz samca całkowicie biała, łącznie z nadustkiem. Przedplecze czarne  – u samicy z nieprzerwaną białą linią na przedniej krawędzi; u samca linia ta może być wąsko przerwana po środku. Scutellum czarne z białymi plamkami w przednich kątach. Odwłok samicy czerwony w części nasadowej, z tyłu czarny; odwłok samca całkowicie czarny, lub z wąską czerwoną przepaską przy krawędzi 2 tergitu. Tylne krawędzie tergitów u obu płci z wąskimi przepaskami poprzecznymi z jasnych włosków. Nogi dwubarwne. Skrzydła przezroczyste; na przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu.

H. variegatus female

Skowronno 07.08.2016 Samica

H variegatus

Skowronno 07.08.2016

H.variegatus

Skowronno 07.08.2016

Hylaeus female

Skowronno 07.08.2016

  1. Liczebność. Rzadka. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe, otwarte tereny. Gniazduje w ziemi, chętnie w opuszczonych norkach smuklików z rodzaju Halictus
  3. Wymiary. Samica 6-8.5 mm. Samiec 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka, o ile w ogóle u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar, a larwy także pyłek. Samice transportują pyłek na szczotkach tylnych goleni oraz w wolach przełyku wraz z nektarem
  7. Podobne. Niektóre grzebacze z rodzaju Nysson różniące się min. ubarwieniem nóg, czy scutellum
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Gasteruption rubicans. W okolicach norek regularnie obserwuje się zgiętwę Paragus bicolor
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z 2016 roku Darecki
  10. Więcej o gatunku
H.variegatus male

Rezerwat Skorocice 12.06.2018 Samiec

H variegatus male

Rezerwat Skorocice 12.06.2018 Samiec

H variegatus female

Winiary Zagojskie 12.06.2018

H variegatus

Winiary Zagojskie 12.06.2018

H.variegatus

Winiary Zagojskie 12.06.2018

Hyl. varieatus

Winiary Zagojskie 12.06.2018

Hyl. variegatus female

Winiary Zagojskie 12.06.2018

Hylaeus female

Winiary Zagojskie 12.06.2018

Hylaeus.

Skowronno 07.08.2016

Hylaeus

Skowronno 07.08.2016

 

 

Dodaj komentarz