Bembix oculata – Wardzanka okularowa

Crabronidae – Grzebaczowate
Oczy zielonkawe z subtelnym, ciemnym plamkowaniem. Twarz pozbawiona żółtej pręgi między nasadami czułków (mogą występować dwie drobne, żółte plamki). Scutum czarne z żółtym obrzeżeniem. Scutellum łukowato, żółto obwiedzione z żółtą, wąską smugą przy nasadzie. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami poprzecznymi – przepaska na 2-im tergicie z parą czarnych plamek wewnętrznych; przypomina okulary. Czułki czarne łącznie z członem nasadowym – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Grecja – Serifos 27.08.2016 ♀ Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Południowa Europa, cieplejsze regiony Europy zachodniej i środkowej, Wyspy Kanaryjskie, Półwysep Arabski, Bliski Wschód, centralna i południowo-wschodnia Azja – w tym Mongolia
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte o piaszczystym podłożu, kwietne łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – listopad/grudzień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Dla larw samica łowi rozmaite muchówki
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z lepiej lub słabiej wyodrębnionymi „okularami” na odwłoku – w tym Bembix bicolor. Różnią się one żółtym od spodu członem nasadowym czułków oraz obecnością żółtej pręgi twarzowej położonej między nasadami czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

Grecja – Serifos 27.08.2016 ♀ ze złowioną muchówką Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply