Ectemnius cf.ruficornis – Belnik złotoust

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne. Nadustek samicy pokryty złocistymi włoskami, nadustek samca ze srebrzystymi włoskami – istotne cechy diagnostyczne gatunku. Scutellum i guzy barkowe u obu płci czarne. Żółte przepaski na tergitach 1-4 samicy zwykle przerwane, przepaska na tergicie 5-ym nigdy nie jest przerwana; tergit 6 z żółtą przepaską, żółtymi plamami, bądź całkowicie czarny. Przepaski u samca zwykle przerwane na wszystkich tergitach poza ostatnim. Czułki czarne, poza trzonkiem czułków, który u samicy jest intensywnie żółty, a u samca czarnożółty.

E.ruficornis

Stary Toruń 27.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

E.ruficornis

Stary Toruń 27.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Ec.ruficornis

Stary Toruń 27.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

E.ruficornis

Stary Toruń 27.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Nasłonecznione kwietne łąki i polany, stanowiska z martwym drewnem lub usychającymi drzewami. Gniazduje w drewnie
  3. Wymiary. Samica 10-14 mm. Samiec 7.5-12 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Kujawsko-pomorskie lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy entomofagiczne, żerują na sparaliżowanych muchówkach; samice chętnie łowią Muscidae, Anthomyiidae i Dolichopodidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Identyfikacja Lucyna Bugiera i Darecki (osobnik ze Starego Torunia)
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Lucyna Bugiera
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stary Toruń 27.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Chociszewo 14.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Ectemnius - Belnik


avidal

2 thoughts on “Ectemnius cf.ruficornis – Belnik złotoust

Leave a Reply