Ectemnius sexcinctus – Belnik żółtopasek

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne, wyraźnie srebrzysto owłosione. Na odwłoku szerokie żółte przepaski; pierwsze trzy zwykle przerwane na krótkim odcinku, pozostałe nieprzerwane. 5 człon czułków samca wydłużony. Tarczka (scutellum) samicy często z żółtymi plamkami przy przedniej krawędzi. Zatarczka z żółtą plama centralną.

Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀

Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀

Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀

Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀

  1. Status. Rzadki, liczny tylko lokalnie
  2. Siedlisko. Stanowiska z martwym drewnem; chętnie jeszcze stojące, lecz usychające drzewa. Także kwietne łąki i polany. Gniazduje także gromadnie, chętnie korzysta z już wydrążonych korytarzy. Gniazda wielokomorowe
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 12-17 mm, samca 10-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie – prywatny ogród kwiatowy koło widzewskich torowisk (duże ilości starych drewnianych podkładów kolejowych, w których gniazduje wiele błonkówek)
  6. Pokarm. Nektar. Larwy entomofagiczne, samice dostarczają im prawdopodobnie różne muchówki
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju mają nieco inny kształt i wzór żółtych przepasek
  8. Uwagi. Oznaczenie potwierdził Jacek Wendzonka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀

Widzew 26.07.2012

Łódź – Widzew 26.07.2012 ♀


Rodzaj Ectemnius - Belnik


avidal

Leave a Reply