Gorytes planifrons – Niestylak owoszczowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany tez jako niestylak wciętoczoły. Głowa czarna; na wierzchu głowy samicy obecna wyraźnie wgłębiona linia łącząca nasadę czułków z przednim przyoczkiem – podstawowa cecha diagnostyczna gatunku. Tułów czarny, pas barkowy z żółtą linią. Guzy barkowe czarne; za nimi często obecne małe żółte palmy. Przepaski odwłokowe nieprzerwane. Przednie uda całkowicie czarne lub z drobną, żółtą plamką nasadową.

Austria 10.06.2019 ♀ Fot. gernotkunz

Austria 10.06.2019 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Wykazany z Polski, lecz nie udało mi się znaleźć żadnych rekordów, ani informacji na ten temat – z pewnością jest bardzo rzadki
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammmofilne, skraje ciepłych lasów liściastych, polany. Gatunek kserofilny
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 11-15 mm, samca 11-14 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, najchętniej z baldachów. Dla larw samica łowi i paraliżuje pluskwiaki z rodziny Issidae 
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Argogorytes pierwsza przepaska odwłokowa jest przerwana. Przede wszystkim jednak inne gatunki z rodzaju – cechy diagnostyczne to m.in. ubarwienie przednich ud i guzów barkowych, oraz prążkowanie zatułowia. Jednak cechą jednoznacznie wskazującą na ten gatunek jest wyraźna, wgłębiona linia na głowie biegnąca od nasady czułków do przedniego przyoczka (u pozostałych gatunków z rodzaju taka linia również występuje, lecz jest znacznie słabiej zaznaczona i ewidentnie płytsza)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria 10.06.2019 ♀ – widoczna wgłębiona linia na wierzchu głowy Fot. gernotkunz


Rodzaj Gorytes - Niestylak


avidal

Leave a Reply