Harpactus moravicus – Hultun kraśnik

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany także jako niestylek morawiak. Głowa czarna. Wewnętrzne krawędzie oczu czerwonawo, wąsko obwiedzione. Wierzch i boki tułowia, oraz propodeum czerwone. Odwłok czarny. Przepaska barwy kości słoniowej na 2- im tergicie, silnie zgrubiała po bokach. Przepaska na tergicie 5-ym wąska, niekiedy rozerwana. Skrzydła przezroczyste; pterostigma jasnożółta.

Warszawa – Siekierki 11.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 11.09.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie NT
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i psammofilne. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 5.2-7 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią pluskwiaki z rodzin CercopidaeCicadellidae
  7. Podobne. Przede wszystkim Harpactus formosus i Harpactus laevis (pterostigma brunatna, obwiedzenie wewnętrznych krawędzi oczu u samicy bladożółte). W mniejszym stopniu Harpactus lunatus (czarny tułów)
  8. Uwagi 2. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Rodzaj Harpactus - Hultun


avidal

Leave a Reply