Oxybelus trispinosus – Otrętwiacz żółtoplamek

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało samicy relatywnie ciemne, pozbawione żółtych akcentów poza parami żółtych plamek na stosunkowo wąskim, długim odwłoku; plamki na pierwszym tergicie zwykle najszersze. Żuwaczki u obu płci czarne. Mukron wąski. Środkowe i tylne golenie u samicy czarne, u samca dwubarwne, żółto-czarne. Stopy stosunkowo krótkie.

Ox.trispinosus

Lubin 23.07.2019 Fot. Meadowlark

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

  1. Status. Pospolity i liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Piaszczyste tereny otwarte takie jak wydmy śródlądowe, piaskownie, polne drogi, oraz kwietne łąki, ugory, przydroża… Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-8 mm, samca 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Noc samice spędzają w gniazdach, samce w płytkich norkach w piasku
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią muchówki – liczba much przeznaczonych dla jednej larwy jest zależna od wielkości ofiary
  7. Podobne. Liczne inne otrętwiacze, zwykle znacznie jaśniej ubarwione – zwłaszcza Oxybelus bipunctatus o zwykle jednej tylko parze żółtych plam odwłokowych, dwubarwnych żuwaczkach i krótszym, masywniejszym odwłoku
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Meadowlark avidal

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

O.trispinosus

Lubin 23.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

O trispinosus

Lubin 23.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

O.trispinosus

Łódź – Lublinek 07.08.2012 ♀

O trispinosus

Lubin 23.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark


Rodzaj Oxybelus - Otrętwiacz


avidal

Leave a Reply