Eucharis shestakovi

Eucharitidae – Ścieskowate
Ciało bardzo charakterystycznie ukształtowane, z silnie wyniesionym, masywnym tułowiem. Scutum lśniące, ciemnozielone z metalicznym połyskiem; przedplecze schowane z tyłu głowy, bardzo słabo dostrzegalne. Scutellum bardzo duże i silnie wypukłe. Odwłok z cienkim stylikiem, mocno zgrubiały i rozdęty, pomarańczowy. Skrzydła przeźroczyste.

Albania 17.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Wykazywany z południowej Europy, Bardzo rzadko obserwowany
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne, murawy psammofilne i nasłonecznione skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie odnaleziony
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są parazytoidami zewnętrznymi poczwarek mrówek (tylko sporadycznie pożerane są larwy przed przepoczwarczeniem) – wymienia się żniwiarki z rodzaju Messor
  7. Podobne. Stibula cyniformis. Być może także niektóre inne gatunki z rodzaju Eucharis
  8. Uwagi. Samica składa jaja nie bezpośrednio do mrowiska, lecz na roślinie. Larwy pierwszego stadium znane pod nazwą planidia samodzielnie wyszukują gniazdo, do którego przenikają wraz z powracającymi mrówkami. Mrówki nie przejawiają żadnych oznak agresji – wręcz przeciwnie, chronią larwy bleskotki, a nawet pomagają wypoczwarczonym imagines wydostać się z gniazda
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply