Lasius emarginatus – Hurtnica skalna

Formicidae – Mrówkowate
Głowa i odwłok brunatnoczarne; głowa tylko nieznacznie jaśniejsza od odwłoka, relatywnie wąska. Odwłok wyraźnie jaśniejszy, czerwonobrązowy. Królowa ubarwiona mniej kontrastowo – jest czerwonobrązowa. Nasadowy człon czułka oraz golenie z licznymi, krótkimi, odstającymi szczecinkami; cecha dobrze widoczna pod binokularem. Żądło uwstecznione.

L.emarginatus

Kraków 18.04.2019 Robotnice Fot. Maksymilian Syratt

L emarginatus

Kraków 18.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadka, na południu kraju lokalnie liczna
  2. Biotop. Ciepłe, suche stanowiska na skrajach terenów zadrzewionych (głównie parki i zarośla miejskie), skaliste, bądź trawiaste zbocza z wystawa południową , tereny ruderalne i miejskie. Gniazduje w drewnie, pod kamieniami, w szczelinach skalnych, w zakamarkach na ścianach budynków
  3. Wymiary. Królowe 7-8.5 mm. Robotnice 3-5.5 mm
  4. Aktywność. Rójka od czerwca/lipca do sierpnia/września; robotnice aktywne od pierwszych cieplejszych dni marcowych do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Głównie nektar i spadź pozyskiwana z hodowli mszyc korzeniowych, oraz owady i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, w tym Lasius brunneus, u której głowa jest wyraźnie jaśniejsza od odwłoka i szersza, a na goleniach i nasadowych członach czułków brak odstających szczecinek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply