Halictus quadricinctus – Smuklik wielki

Halictidae – Smuklikowate
Ciało czarne. Na głowie, tułowiu i odwłoku rudawe owłosienie. Przepaski odwłokowe z białych włosków u samic zwykle wyraźnie przerwane, lub przewężone po środku; u samców cecha ta nie jest tak wyraźna. Ostatni, 6 tergit samców z kępką żółtych włosków na wierzchołku. Nogi żółtobrązowo owłosione. Czułki czarne. Skrzydło przednie z 3 komórkami kubitalnymi Cu i wyraźnie wygiętą żyłką nasadową przy pierwszej komórce kubitalnej Cu1 .

H.quadricinctus

Lubin 13.07.2018 ♀ Fot. Meadowlark

Widzew 18.06.2015

Łódź – Widzew 18.06.2015 ♀

Widzew 18.06.2015

Łódź – Widzew 18.06.2015 ♀

 1. Liczebność. Nierzadki
 2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, murawy kserotermiczne, brzegi rzek. Na miejsce gniazdowania wybiera najchętniej gliniaste podłoże skąpo pokryte roślinnością; chętnie na skarpach, zalesionych zboczach, czy w wąwozach. Gniazda 15-20 komorowe
 3. Wymiary. Samica 14-16 mm. Samiec 13-15 mm. Największy krajowy smuklik
 4. Aktywność. Samice opuszczają zimowe kryjówki pod koniec kwietnia. Nowe pokolenie od czerwca do września ( samce pojawiają się dopiero w lipcu ), czasem do początku października. Zimę przeżywają tylko samice
 5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie; w okolicach Łodzi rzadki
 6. Pokarm. Nektar, pyłek. Odwiedzają szerokie spektrum kwiatów, jednak preferują te z rodziny złożonych ( astrowatych ); samice zbierają pyłek nawet z 9 kwiatów na minutę
 7. Podobne. Niemal równie okazały Halictus sexcinctus o niezwężonych przepaskach odwłokowych i częściowo pomarańczowych czułkach u samców; także inne, mniejsze smukliki
 8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Sphecodes albilabris, okazjonalnie także Specodes gibbus
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autorką śląskich obserwacji jest Meadowlark
 11. Więcej o gatunku

Lubin ♂ Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply