Lasioglossum calceatum – Pseudosmuklik pospolity

Halictidae – Smuklikowate
Poprzednio w rodzaju Evylaeus. Głowa czarna, niewydłużona – okrągła. Nadustek samicy czarny, samca z żółtą plamą. Odwłok samicy masywny, samca znacznie smuklejszy; odwłok samca zwykle z silnie zaczerwienionymi przednimi tergitami. Na przednich krawędziach tergitów u obu płci poprzeczne, przerwane po środku przepaski z jasnych włosków; na ostatnim tergicie samicy widoczna nieowłosiona bruzda.

Chociszewo 04.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 04.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Najchętniej otwarte, ciepłe i suche miejsca; częsty na terenach ruderalnych
  3. Wymiary. Samica 9-10 mm. Samiec 8-10 mm
  4. Aktywność. Samice od marca do listopada. Samce od czerwca do października; sporadycznie samce również zimują i wznawiają aktywność wiosną
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar; chętnie z kwiatów z rodziny złożonych. Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru. Gniazduje w ziemi, często w dużych agregacjach
  7. Podobne. Zwłaszcza samice trudne do identyfikacji. Samiec najbardziej podobny do Lasioglossum albipes, u którego głowa jest wyraźnie wydłużona; inne gatunki o czerwonych tergitach są zdecydowanie rzadsze
  8. Uwagi. Znanym kleptopasożytem gniazdowym jest nęczyn szerokolicy Sphecodes monilicornis
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Lucyna Bugiera
  10. Więcej o gatunku
L.calceatum

Łódzki Ogród Botaniczny – Sierpień 2017 ♂ Fot. Jacek Nowak

Chociszewo 26.09.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply