Systropha planidens – Wrzałka płaskozębna

Halictidae – Smuklikowate
Ciało czarne, matowe, pokryte skąpo brązowawymi włoskami; u samic wszystkie segmenty odwłoka jasno owłosione. Głowa mała, wyraźnie węższa od tułowia. U samca na 2 sternicie dwa duże zębowate, spłaszczone wyrostki – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki czarne; wierzchołki czułków samców trójkątnie, spiralnie podwinięte. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana wyjątkowo sporadycznie DD
  2. Biotop. Ciepłe, suche tereny otwarte z niska roślinnością; także kwietne łąki, przydroża, ugory, polany
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9-11 mm, samca 9.5-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; samce pojawiają się nieco wcześniej w sezonie, niż samice
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru, które samice zbierają najchętniej z powoju polnego Convolvulus arvensis; nie unikają jednak kwiatów innych roślin. W odróżnieniu od większości innych dzikich pszczół transportują pyłek na wierzchu odwłoka
  7. Podobne. Niemal równie rzadka i przeciętnie nieco mniejsza (7.5-11 mm) Systropha curvicornis, u której tylko 2 pierwsze segmenty odwłoka są jasno owłosione (dotyczy samic); u samca brak dużych zębów na 2 sternicie
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest bardzo rzadka podsobka wrzałkówka Biastes brevicornis z rodziny Apidae
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. Więcej o gatunku

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀

Łódź – BRUS 02.07.2020 ♀


avidal

Leave a Reply