Acroricnus stylator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Tułów czarny. Odwłok czarny z długim i cienkim stylikiem. Pokładełko czarne, dłuższe od połowy długości odwłoka. Biodra i krętarze czarne. Uda czerwonopomarańczowe; tylne uda u części osobników są w mniejszej bądź większej części czarne. Przednie i środkowe golenie żółte lub czerwonopomarańczowe. Tylne golenie całkowicie czerwonopomarańczowe (rzadziej żółte) lub z szeroką, czarną obrączką wierzchołkową; przy wierzchołku występuje długa i ostra, rozwidlona ostroga. Czułki od żółtych do niemal czarnych.

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN ♂ 21.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody – wszędzie tam, gdzie znajdzie gatunek żywicielski
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Spadź, nektar; chętnie odwiedza baldachy. Larwy są parazytoidami larw os z podrodziny Eumeninae
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Cryptinae różnią się m.in. ubarwieniem nóg, długością pokładełka i długością szczecin apikalnych na tylnych goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply