Aptesis nigrocincta – Dandys krecik

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Samica żółtopomarańczowa o czarnej głowie, czarnej tylnej części tułowia i czarnej przepasce poprzecznej na odwłoku. Tyne uda z szerszą, bądź węższą czarną, obrączką apikalną. Pokładełko krótkie, lecz dobrze widoczne. Czułki pomarańczowoczarne z białą obrączką środkową. Skrzydła silnie zredukowane. Samiec w pełni uskrzydlony, o całkowicie czarnym tułowiu i jednolicie ubarwionych czułkach.

Apt.nigrocincta

Łuków 24.09.2008 ♀ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki; samce obserwowane sporadycznie
  2. Biotop. Ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 3-8 mm. Samice wyraźnie mniejsze od samców
  4. Aktywność. Lipiec – październik. Samice dożywają do 2 miesięcy
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są ektoparazytoidami poczwarek owocnicy jabłkowej Hoplocampa testudinea – poczwarki znajdują się pod ziemią, więc samica potrzebuje szczelin i pęknięć w glebie, aby złożyć jajo na żywicielu
  7. Podobne. Samica charakterystyczna. Samiec podobny do wielu innych gąsieniczników
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

avidal

Leave a Reply