Coelichneumon deliratorius – Gąsienicznik poczwarkowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Twarz samca jasna, twarz samicy ciemna. Przedplecze czarne, u samca barki z cienką białą smuga. Scutellum białe, lub czarne (u rzadkiego podgatunku nigroscutellatus). Odwłok czarny, u samicy z białym wierzchołkiem (7 tergit). Pokładełko krótkie, trudno dostrzegalne. Uda czarne. Golenie białe u nasady, czarne przy wierzchołkach. Stopy samicy ciemne, stopy samca dwubarwne. Czułki długie, czarne – u samicy 43-47 członowe, z białymi członami środkowymi tworzącymi jasna obrączkę. Zwierciadełko typowe dla plemienia Ichneumonini – duże, 5-kątne. Pterostigma jasnobrązowa.

Modlica 07.06.2014

Modlica 07.06.2014 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 11-17 mm
  4. Aktywność. Druga połowa maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami i koinobiontami poczwarek motyli – zakres ich żywicieli jest bardzo szeroki. Wymienia się m.in. Calliteara pudibunda, Mamestra brassicae, Cerura vinula, Sphinx pinastri
  7. Podobne. Zwykle porównuje się go do Coelichneumon comitator. Moim zdaniem łatwiej pomylić go z Cratichneumon sicarius, gatunkami z rodzaju Eupalamus, albo chociażby z takim niezidentyfikowanym gąsienicznikiem na fotografii poniżej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 01.04.2011

Las wiączyński 01.04.2011 Jeden z kilku podobnych gatunków


avidal

Leave a Reply