Enicospilus merdarius

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa żółta. Ciało smukłe, pomarańczowe, łącznie z nogami i czułkmai – tylko stopy przyciemnione. Skrzydła przezroczyste; w komórce dyskoidalnej zesklerotyzowana, półkolista, żółtopomarańczowa plamka – istotna cecha diagnostyczna. Pterostigma żółtopomarańczowa.

E.merdarius

Łódź – Widzew 01.08.2017

En.merdarius

Widzew 01.08.2017

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, łąki, polany, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 16-23 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z rodzin Noctuidae, Notodontidae i Erebidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się min. ubarwieniem głowy, lub plamki w komórce dyskoidalnej. Plamki tej pozbawione są sierponie z rodzaju Ophion
Wing

Skrzydło – Niebieska strzałka wskazuje zesklerotyzowana plamkę w komórce dyskoidalnej

Dodaj komentarz