Ichneumon stramentarius – Gąsienicznik motylowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Tułów czarny. Tergity 2 i 3 czerwone u samic, żółte u samców, pozostałe czarne, u samic z białymi, centralnie umieszczonymi plamami. Uda czarne, golenie żółte, lub pomarańczowe. Scutellum białożółte. Czułki samicy z białą obrączką, samca jednolicie czarne. Pokładełko niewidoczne.

Las wiączyński 12.03.2011 Samica

Las wiączyński 12.03.2011 Samica

Las wiączyński 21.03.2010

Las wiączyński 21.03.2010

Gałków 20.03.2011

Gałków 20.03.2011

Gałków 20.03.2011

Gałków 20.03.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy oraz parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimują samice pod korą i pod mchem
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pije rosę i okazjonalnie nektar. Larwy żerują w gąsienicach motyli, chętnie z rodziny Hepialidae
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki, zwłaszcza Ichneumon bucculentus
  8. Uwagi. Autorka jednej z obserwacji jest Augustyna
I.stramentarius

Będzino 08.07.2019 Fot. Augustyna

I stramentarius

Będzino 22.07.2019 Fot. Augustyna

Las wiączyński 13.03.2012

Las wiączyński 13.03.2012

Las wiączyński 12.03.2011

Las wiączyński 12.03.2011

Dodaj komentarz