Neotypus coreensis

Ichneumonidae – Gąsieniczkowate
Przy wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi oka białe obrzeżenia. Głowa i odwłok są czarne z białymi plamkami. Tułów czerwony u samic i czarny u samców. Pokładełko u samicy bardzo krótkie, ledwo wystające za ostatni tergit. Tergity czarne z dużą białą plamą na boku tergitu pierwszego i białymi plamkami na ostatnich czterech tergitach. Uda tylnych nóg czarne.

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Głównie łąki z żerującymi gąsienicami modraszków
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Późna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy są endoparazytoidami gąsienic modraszków z rodzaju Phengaris. Samica składa jaja w larwach gospodarza na etapie, kiedy te żerują na roślinie żywicielskiej. Zarażone pasożytami gąsienice rozwijają się normalnie i późnym latem pozostawiają główki kwiatowe, aby zimować w gniazdach mrówek i dalej się rozwijać. Dopiero w stadium poczwarki pasożyt zabija swojego żywiciela, a następnie wylęga się z poczwarki
  7. Podobne. Także rzadki Neotypus melanocephalus ma częściowo czerwone tylne uda; samica ma dłuższe pokładełko. W Europie występują jeszcze dwa gatunki, które różnią się ubarwieniem, lecz ich występowanie w Polsce nie jest potwierdzone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


Sylvester Kociniak

Leave a Reply