Netelia melanura

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa żółtopomarańćzowa z zaczernieniem wokół dużych przyoczek. Tułów pomarańczowy. Odwłok kontrastowo ubarwiony dwubarwny – tergity 1-4 pomarańczowe, tergity 5-8 czarnobrązowe (dotyczy samicy). Pokładełko ciemne, dobrze widoczne. Nogi jednolicie ubarwione łącznie ze stopami. Skrzydła przezroczyste, o brązowym użyłkowaniu; pterostigma żółtopomarańczowa. Zwierciadełko wyodrębnione, zamknięte.

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Uherce Mineralne 25.09.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, polany, skraje lasów, doliny rzeczne, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, podkarpackie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z różnych rodzin – GeometridaeNotodontidaeErebidaeNoctuidaeDrepanidae i innych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które łatwo odróżnić po mniej kontrastowo ubarwionym odwłoku (pomarańczowe tergity 5-8, a przynajmniej 5-6). Sierponie z rodzaju Ophion nie mają wyodrębnionego zwierciadełka na skrzydłach. U gatunków z rodzaju Enicospilus na skrzydłach występuje zesklerotyzowana płytka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Teresa Stolarczyk Andrzej Kucharski

Milanówek 09.08.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Uherce Mineralne 25.09.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Uherce Mineralne 25.09.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply