Ophion ventricosus – Sierpoń czarnoznaczny

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa stosunkowo wypukła, dwubarwna – na czole i wokół przyoczek smoliście czarna, natomiast twarz i potylica są rdzawopomarańczowe. Scutum rdzawopomarańczowe z krótką, czarną smugą środkową na przedpleczu. Propodeum z czarna plamą. Scutellum rdzawnopomarańczowe. Odwłok wyraźnie stylikowany, pomarańczowoczerwony z czarnym wierzchołkiem u obu płci. Pokładełko bardzo krótkie, trudno dostrzegalne. Skrzydła przezroczyste; brak zamkniętego zwierciadełka. Pterostigma pomarańczowa. Czułki jednolicie pomarańczowe.

Francja – Cassel 03.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 03.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; zapewne nierzadki
  2. Biotop. Lasy (zwłaszcza z udziałem dębów), oraz zarośla, parki, ogrody i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 14-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami wewnętrznymi gąsienic miernikowców Geometridae, rzadziej innych rodzin – wymienia się przede wszystkim Phigalia pilosaria
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Netelia różnią się użyłkowaniem – nad komórką kubitalną widoczne jest zamknięte małe pole zwane zwierciadełkiem. Gatunki z rodzaju Enicospilus łatwo rozpoznać po zesklerytyzowanej, wyraźnej plamce na skrzydle pod pterostigmą. Inne gatunki z rodzaju Ophion różnią się m.in. detalami ubarwienia ciała, zwłaszcza głowy, tułowia i wierzchołka odwłoka. Podobny jest również Eremotylus marginatus
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 03.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand


Rodzaj Ophion - Sierpoń

Leave a Reply