Phaenolobus terebrator – Świdrzyk wykidajło

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa, tułów i odwłok czarne, błyszczące. Krętarze czarne, uda pomarańczowe; tylne uda silnie rozbudowane, poszerzone. Golenie i stopy 1 i 2 pary nóg żółtopomarańczowe, tylne golenie i tylne stopy czarne. U samicy pokładełko czarne, krótsze od tułowia. Nasadowe człony czułków czarne, poza tym czułki  samicy brązowopomarańczowe u samicy, jasnopomarańczowe u samca. Skrzydła przezroczyste, bez wyodrębnionego zwierciadełka (cecha diagnostyczna rodzaju).

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀

Piskorzeniec 23.07.2015 Samica ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀ ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne prześwietlenia, polany, wilgotne zarośla i zadrzewienia, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy
  6. Pokarm. Nektar; chętnie z baldachów. Larwy są parazytoidami gąsienic niektórych gatunków przezierników, zwłaszcza Synanthedon spheciformis
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki z tego rodzaju, które różnią się min. ubarwieniem nóg. Inne podobnie ubarwione gąsieniczniki (np. z rodzaju Pimpla) najłatwiej rozpoznać po mniej rozbudowanych tylnych udach i po widocznym zwierciadełku na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Przednie skrzydło bez wyodrębnionego lusterka

Przednie skrzydło bez wyodrębnionego zwierciadełka


avidal

Leave a Reply