Xylophrurus augustus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Tułów z wierzchu intensywnie czerwony, na bokach czarny w dolnych partiach, poza tym czerwony. Scutellum czerwone. Odwłok czarny, wyraźnie stylikowany. Nogi dwubarwne, czarnoczerwone. Czułki czarne z jasnymi obrączkami w połowie długości. Skrzydła z ciemną, szeroką rozmytą smuga poprzeczną przy pterostigmie. Pokładełko czarne, wystające daleko poza odwłok. Powyższy opis dotyczy samicy; nie znalazłem żadnych informacji na temat samców – być może pozostają nieznane.

X.augustus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

X augustus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Xylophrurus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – uznawany za szeroko rozsiedlony w Europie i lokalnie zapewne nierzadki
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. ? Larwy są pasożytami wewnętrznymi larw rozmaitych żądłówek (wymienia się zwłaszcza murarki z rodzaju Hoplitis i Gymnomerus laevipes), rośliniarek oraz chrząszczy ksylofagicznych. Kasia Meadowlark uzyskała samice z kokonów miesierki Megachile versicolor
  7. Podobne. Czerwony wierzch tułowia ma także Xylophrurus nigricornis, u którego czułki są jednolicie czarne, pozbawione jasnych obrączek
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark

avidal

Leave a Reply