Zanthojoppa lutea – Zagładnik rubinowy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna z żółtymi plamkami przy wewnętrznych krawędziach oczu. Scutum ciemnoczerwone do niemal czarnego. Scutellum żółte, trapezowate (piramidokształtne). Odwłok pomarańczowoczerwony z czarnym stylikiem. Pokładełko ciemnoczerwone – krótkie, lecz dostrzegalne. Czułki z rozjaśnionymi członami środkowymi.

Grotniki 23.06.2010 Samica

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki. Samce spotykane znacznie rzadziej od samic
  2. Biotop. Lasy, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała około 11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gąsienic rozmaitych motyli
  7. Podobne. Wiele innych gatunków, w tym Calajoppa cirrogaster, Calajoppa exaltatoria, Amblyjoppa fuscipennis i Protichneumon pisorius
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Lucyna Bugiera

Leave a Reply