Trachusa byssina – Smółka komonicówka

Megachilidae – Miesierkowate
Twarz jasno owłosiona. Nadustek i żuwaczki u samicy czarne, u samca białożółte. Owłosienie tułowia gęste, w znacznej mierze rudawe. Odwłok uderzająco zwarty i krótki, czarny z przepaskami z jasnych włosków na tergitach. Szczoteczka brzuszna biała.

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik

Lubin 30.06.2020 ♂ Fot. Meadowlark

Lubin 30.06.2020 ♂ Fot. Meadowlark

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, lokalna
  2. Biotop. Suche, zwykle piaszczyste tereny otwarte skąpo porośnięte roślinnością, wydmy śródleśne, wrzosowiska, murawy kserotermiczne i psammofilne, kamieniołomy. Gniazduje w samodzielnie wykopanych norkach; często tworzy kolonie. Samica wyściela gniazdo fragmentami świeżych liści, chętnie brzozowych, a także wylepia ścianki komór lęgowych bryłkami żywicy (zwłaszcza sosnowej). Zdarza się, że samice podbierają sobie nawzajem zgromadzone bryłki żywicy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Pyłek i nektar dla larw samice zbierają najczęściej z kwiatów roślin z rodziny bobowatych
  7. Podobne. Przede wszystkim Osmia aurulenta, u której szczoteczka brzuszna jest czerwona; gniazduje ona w pustych muszlach ślimaków
  8. Uwagi. Najbardziej znanym pasożytem gniazdowym jest Coelioxys quadridentata
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Meadowlark Darek Ogrodnik
  10. Więcej o gatunku

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik

Świdnica 30.06.2020 ♀ Fot. Darek Ogrodnik


avidal

Leave a Reply