Coelioxys quadridentata – Ścieska smółkarka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne, jasno, żółto i biało owłosione. Przepaski na tylnych krawędziach tergitów utworzone ze stosunkowo długich, jasnych włosków; mniej więcej jednakowej szerokości (zwłaszcza u samców). Tergit 1 u samca z długimi, wyprostowanymi włoskami. Tergit 5 u samca bez zęba na bocznej krawędzi. Wierzchołek odwłoka samicy zaostrzony i przewężony w środku; wierzchołek odwłoka samca uzbrojony w 6 kolców.

C.quadridentata

Lubin 11.05.2019 ♂ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona i na ogół liczna
  2. Biotop. Otwarte tereny piaszczyste, murawy kserotermiczne i psammofilne, oraz ukwiecone łąki, polany i przydroża
  3. Wymiary. Samica 11-13 mm. Samiec 9-11 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy zjadają mieszaninę pyłku i nektaru zgromadzoną przez gatunki żywicielskie, do których zaliczają się Megachile circumcincta, Megachile leachella, Megachile willughbiella, Anthophora quadrimaculata, Anthophora plagiata, Anthophora furcata, Anthophora parietina, Trachusa byssina (przy gniazdach tej smółki obserwowana najczęściej, stąd przypuszczenie, ze jest to główny gatunek żywicielski, mimo że jak dotąd brak dowodów). Larwa trzeciego stadium niszczy jajo gospodarza, bądź zabija żuwaczkami wyklutą larwę gatunku żywicielskiego
  7. Podobne. Pozostałe ścieski, bardzo trudne do rozróżnienia na podstawie fotografii terenowych – wymagana opinia specjalisty (np. samiec Coelioxys rufescens ma zębowaty wyrostek na bocznej krawędzi 5 tergitu). Najłatwiej rozpoznać gatunek w terenie na podstawie obecności w pobliżu norki Trachusa byssina
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Wymowa: celioksys qwadridentata

avidal

Leave a Reply