Megachile leachella – Miesierka srebrzysta

Megachilidae – Miesierkowate
Oczy zielone, ciemno nakrapiane. Ciało żółto owłosione. Poprzeczne przepaski z białych lub żółtych, lekko sfilcowanych włosków na tylnych krawędziach tergitów 1-5 niemal zawsze są nierozerwane. Na tergicie 6-ym para białych, stosunkowo wyraźnie od siebie oddalonych plamek. Szczoteczka brzuszna biała.

Chiny – Beijing (Pekin) 20.08.2020 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) – Czerwiec 2021 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) 11.08.2020 Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Wydmy śródlądowe, inne piaszczyste tereny otwarte. Także kwietne łąki, polany, ugory i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-11 mm; wg niektórych źródeł dorasta do 14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Chiny
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar. Gniazda zakładają najchętniej w ziemi, ale także w drewnie, oraz w pustych łodygach
  7. Podobne.  Inne miesierki o białej szczoteczce brzusznej – w tym Megachile dorsalis i Megachile pilidens (białe plamki na 6-ym tergicie bardziej do siebie zbliżone)
  8. Uwagi. Znanymi pasożytami gniazdowym są Coelioxys inermis, Coelioxys afra, Coelioxys elongata, Coelioxys brevis i Coelioxys mandibularis
  9. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) – Sierpień 2021 Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) – Sierpień 2021 Fot. Shan Gui


avidal

Leave a Reply