Coelioxys afer – Ścieska rudogonka

Megachilidae – Miesierkowate
Oczy jasne, ciemno plamkowane, zwykle z czerwono-brązowym przyciemnieniem w dolnej części. Ciało czarne. Na tergitach i sternitach 1-5 nieprzerwane przepaski ze sprasowanych, białawych włosków. Tergit 6 samicy czarny, wydłużony i zauważalnie krótszy, niż u innych ściesek – jego wierzchołek jest rdzawy. Wierzchołek odwłoka samca płasko ścięty, uwieńczony ostrymi kolcami apikalnymi.

Austria – Illmitz 08.09.2021 ♀ Fot. gernotkunz

Austria – Illmitz 08.09.2021 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadka, bardzo sporadycznie obserwowana. W Polsce na południu kraju DD
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, naskalne i psammofilne, nasłonecznione skraje lasów, polany, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień; apogeum pojawu w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy są pasożytami gniazdowymi Megachile pilidens, Megachile leachella i zapewne innych jeszcze miesierkowatach – wymienia się Megachile willughbiella i Megachile circumcincta, a także porobnicę Anthophora furcata. Larwa ścieski morduje larwę gospodarza, po czym zjada zgromadzone w norce gospodarza zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Niewielkie rozmiary, oraz krótki i rdzawo zakończony ostatni segment odwłoka znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. Więcej o gatunku

Austria – Illmitz 08.09.2021 ♀ – widoczne rdzawy wierzchołek ostatnego segmentu odwłoka Fot. gernotkunz

Austria – Illmitz 08.09.2021 ♀ – twarz jest obficie, jasno opylona Fot. gernotkunz


Sylvester Kociniak avidal

Leave a Reply