Hoplomutilla xanthocerata – Aksamitka welwetowa

Mutillidae – Żronkowate
Samica. Ciało aksamitnie czarne, pokryte licznymi odstającymi, jasnymi włoskami. Na tułowiu i odwłoku czysto białe plamy i przepaski o kształcie i ułożeniu diagnostycznym dla gatunku. Nogi czarne. Czułki jaskrawo pomarańczowe z czarnym członem nasadowym. Samiec. Brak danych. Zapewne uskrzydlony

Panama 17.09.2019 Fot. Erland Refling Nielsen

Panama 17.09.2019 Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Kolumbia
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, tereny otwarte; spotykana zwykle bezpośrednio na ziemi wśród wilgotnej ściółki
  3. Wymiary. Długość ciała 20-30 mm; zalicza się do dużych żronek
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Panama. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw dużych żądłówek, głównie z rodzaju Sphecius
  7. Podobne. Kilka innych gatunków o zbliżonym ubarwieniu i plamkowaniu ciała (w tym Hoplocrates monacha) – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

Mutillidae - Świat


avidal

Leave a Reply