Ctenagenia vespiformis

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna. Tułów smoliście czarny. Odwłok czarny z bardzo szerokimi i rozległymi, jaskrawo żółtymi plamami na tergitach 2-5; plama na tergicie 2-im u niektórych osobników jest zredukowana do wąskiej przepaski bądź niewielkich plam brzeżnych. Żółte plamy na tergitach 4 i 5 z lekkim wcięciem po środku tylnej krawędzi. Nogi i czułki czarne. Skrzydła silnie zaczernione w części nasadowej i wierzchołkowej – poza tym żółte.

Grecja 16.06.2018 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 16.06.2018 Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Grecja, Turcja, południowa Francja (bardzo lokalnie), Półwysep Arabski, Bliski Wschód, Krym, Etiopia, Sudan, Niger, Somalia
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte – w tym kwietne łąki i murawy. Gniazduje w glebie
  3. Wymiary. Długość ciała około 30 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Apogeum pojawu od czerwca do listopada
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice łowią i paraliżują duże pająki
  7. Podobne. Liczne inne żądłówki stosujące mimikrę upodobniającą je do os – mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply