Sapygidae – Wysmugowate

Żądłówki o smukłym, walcowatym ciele. Tułów z wyciętą talią, co odróżnia je od ździeblarzowatych Cephidae. Imagines chętnie odwiedzają kwiaty, larwy to kleptopasożyty gniazdowe, rzadziej ektoparazytoidy. W naszym kraju występują 4 gatunki z 3 rodzajów.


Zobacz też:
Polochrum repandum – Zadrzechnica wielka

Leave a Reply