Sapygina decemguttata – Smużynka

Sapygidae – Wysmugowate
Smukła, czarna żądłówka z jasnymi plamkami na bokach tergitów. Samica ma też jasne plamy na ostatnim tergicie, który u samca jest cały czarny. Nogi i czułki jednolicie ciemne u obu płci.

Widzew 07.05.2012 Samiec na rozchodniku

Łódź – Widzew 07.05.2012 ♂ na rozchodniku

Sapygina

Łódź – Widzew 06.07.2017 ♂

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, nieliczna
  2. Biotop. Różne biotopy z dostatkiem martwego drewna; opuszczone domostwa, przytorza z nieużywanymi podkładami kolejowymi, skraje lasów z powalonymi drzewami. Także kwietne tereny w pobliżu
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Mazowieckie.
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się mieszaniną pyłku i nektaru w gniazdach żywicieli – najczęściej jest to wałczatka Heriades truncorum. Larwy pozbywają się jaj, bądź młodych larw gospodarza. Potem zwykle dochodzi do starć między nimi i przeżywa jedna, najsilniejsza.
  7. Podobne. Monosapyga clavicornis ma częściowo żółte golenie, a plamy na tergitach znacznie większe. Samiec Sapyga quinquepunctata jest wyraźnie większy i plamy również są rozleglejsze (u samicy tergity 2 i 3 są czerwone). U Sapyga similis czułki są zaczerwienione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak avidal

Warszawa – Ogród Botaniczny UW 25.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny UW 25.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply