Sapyga similis – Wysmuga pordzewnica

Sapygidae – Wysmugowate
Gatunek o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Odwłok samca czarny z żółtymi plamami na tergitach 3 i 4. U samicy nasada odwłoka czerwona bądź czarna z czerwonymi plamami; na kolejnych tergitach żółte, niemal zawsze nierozerwane przepaski oraz żółta plama wierzchołkowa. Golenie i stopy żółtopomarańczowe, u samca często czystożółte. Czułki u obu płci częściowo czerwone.

Chiny – Maj 2021 Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Nieliczna, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Miejsca gniazdowania swoich żywicieli – mogą to być ogrody, parki, skraje lasów, wrzosowiska…
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami murarek z rodzaju Osmia, być może także innych miesierkowatych
  7. Podobne. Samicę można pomylić z samicą Sapyga quinquepunctata, u której golenie i stopy są są czarne. Samiec podobny do samców Monosapyga clavicornis (czułki całkowicie czarne i zgrubiałe wierzchołkowo) i Sapyga quinquepunctata (czarne golenie i stopy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

avidal

Leave a Reply