Monosapyga clavicornis – Wysmuga pszczelnica

Sapygidae – Wysmugowate
Dawniej w rodzaju Sapyga, nazywana również wysmugą buławnicą. Ciało czarne z małymi, żółtymi plamkami na głowie samicy, na barkach samicy i na goleniach. Nadustek samicy czarny z żółtymi plamkami na bokach, nadustek samca żółty. Na tergitach 2-4 żółte plamy, które mogą zlewać się w przepaski; plamy na T2 u samca zwykle w formie dwóch małych, szeroko rozdzielonych owalnych plamek. Wierzchołek odwłoka u samicy z żółtą plamą; u samca tej plamy brak, lub jest ona mniejsza i bladożółta. Czulki czarne, u samca wyraxnie zgrubiałe wierzchołkowo.

Ochla 26.04.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Ochla 26.04.2014 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, wrzosowiska i inne miejsca z dużą ilością martwego drewna, w którym gniazdują jej żywiciele; widuje się ja na drewnianych słupach, płotach, belkach, oraz przy hotelach dla żądłówek
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-12 mm
  4. Aktywność. Druga połowa kwietnia – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, małopolskie. W okolicach Łodzi zdecydowanie rzadka
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi nożycówek Chelostoma rapunculi i Chelostoma florisomne, wałczatek z rodzaju Heriades, murarek z rodzaju Osmia i nieco rzadziej porobnic Anthophora. Samica składa jajo w napełnionej pyłkiem i nektarem komorze lęgowej żywiciela. Po wykluciu larwa wysmugi najpierw wysysa jajo gospodarza, a potem zjada zgromadzone zapasy
  7. Podobne. Podobnie ubarwione są samce Sapyga quinquepunctata (żółte plamy także na tergicie 5) i Sapyga similis (żółte przepaski tylko na tergitach 3 i 4) – u obu tych gatunków czułki nie są wierzchołkowo zgrubiałe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Williams Ryszard Orzechowski

Kalwaria Zebrzydowska 10.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

Kalwaria Zebrzydowska 13.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

Kalwaria Zebrzydowska 13.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams

Kalwaria Zebrzydowska 10.06.2019 ♀ Fot. Magdalena Williams


avidal

Leave a Reply