Caliroa cerasi – Śluzownica ciemna

Tenthredinidae – Pilarzowate
Niepozorna, czarna rośliniarka, łącznie z czułkami. Jedynie stopy, golenie i apikalna część ud jest jasnobrązowa; lecz tylne uda całkowicie czarne. 3 człon czułków o długości równej sumie długości członów 4 i 5. Larwa pokryta czarnym śluzem, który zanika po ostatnim linieniu i larwa przybiera żółtą barwę. Śluzownica ciemna rozmnaża się zwykle partenogenetycznie.

Widzew 15.09.2014 Na pigwowcu

Łódź – Widzew 15.09.2014 Na pigwowcu

Widzew 15.09.2014

Łódź – Widzew 15.09.2014

Widzew 15.09.2014

Łódź – Widzew 15.09.2014

  1. Status. Pospolita, lecz samice obserwowane nieczęsto; samce wybitnie rzadkie
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, sady, zarośla, polany, zakrzewienia, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm. Rs 6-9 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Larwy najliczniejsze we wrześniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy polifagiczne, najłatwiej je znaleźć na krzewach z rodziny różowatych, ale nie gardzą także liśćmi buków, dębów, brzóz i wierzb
  7. Podobne. Wiele innych małych, czarnych rośliniarek; większość innych gatunków z rodzaju różni się m.in. krótszym 3 członem czułków (Caliroa annulipes, Caliroa varipes, Caliroa cinxia). Larwa aż do ostatniego linienia charakterystyczna; larwy pozostałych krajowych gatunków śluzownic są jasne, przezroczyste
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Caliroa - Śluzownica


avidal

2 thoughts on “Caliroa cerasi – Śluzownica ciemna

Leave a Reply