Dolerus triplicatus – Ćwik zmiennobarwny

Tenthredinidae – Pilarzowate
Samica: głowa czarna. Tułów czerwony, tylko od spodu czarny. Na scutum dwie duże czarne plamy; mniejsza plama znajdująca się przy przedniej krawędzi scutum może zanikać. Odwłok czerwony. Nogi i czułki czarne. Skrzydła wyraźnie przyciemnione. Samiec: tułów całkowicie czarny, odwłok żółto-pomarańczowy (jaśniejszy niż u samicy), tylko w części nasadowej czarny.

Nisko 12.04.2023 ♀ Fot. Marcin Szot

Nisko 12.04.2023 ♀ Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Biotop. Wilgotne i otwarte siedliska leśne, szuwary, podmokłe łąki, brzegi zbiorników wodnych, słonawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj; w górach do końca czerwca
  5. Lokalizacja. Podkarpackie. Występuje przypuszczalnie w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują na sitach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu – samica łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aleksander Zykov

Nisko 12.04.2023 ♀ Fot. Marcin Szot

Nisko 12.04.2023 ♀ Fot. Marcin Szot


Rodzaj Dolerus - Ćwik


Marcin Szot

Leave a Reply