Macrophya albicincta – Brosznica białoznaczna

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Warga górna (labrum) dwubarwna, czarno-biała – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przednia krawędź scutum biała, poza tym wierzch tułowia czarny. Scutellum czarne, zawsze z parą białych plam, ktore mogą się zlewać e sobą. Odwłok czarny, tylko sam wierzchołek odwłoka u samicy z małą, jasna plamką. Czułki czarne. Uda czarne, golenie z szerokimi białokremowymi obrączkami. U obu płci krętarze (fragment nogi między udem a biodrem) 3 pary nóg dwubarwne czarnobiałe.

Chociszewo 18.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.05.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Las wiączyński 04.06.2021 ♀

  1. Liczebność. Pospolita, choć nie tak liczna jak Macrophya alboannulata
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek; chętnie odwiedza baldachy. Larwy żerują głównie na bzach Sambucus spp. i na kozłku lekarskim
  7. Podobne. Bardzo podobna, wielokrotnie z nią mylona Macrophya alboannulata różni się białymi krętarzami 3 pary nóg i białą wargą górną; scutellum u tego gatunku zwykle (choć nie zawsze) jest czarne, bez białych plamek. U Macrophya duodecimpunctata występują jasne plamy na odwłoku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Las wiączyński 04.06.2021 ♀ Niezbyt wyraźnie, ale widać że warga górna jest przynajmniej w części czarna


Rodzaj Macrophya - Brosznica


avidal

Leave a Reply