Macrophya sanguinolenta – Brosznica zmiennostopa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa, czułki, scutum i scutellum czarne. Nogi 1 i 2 pary czarne z rozjaśnieniami w okolicach kolan. Tylne uda i golenie czerwone w części bazalnej, czarne przy wierzchołkach. Krętarze 3 pary nóg białe. Cechy te dotyczą samic, samce spotykane są bardzo rzadko.

Las wiączyński 07.05.2012 Samica

Las wiączyński 07.05.2012 ♀

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012 ♀

  1. Liczebność. Prawdopodobnie pospolita
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines odżywiają się pyłkiem i nektarem
  7. Podobne. Bardzo podobne są dwa inne gatunki z rodzaju, które w Polsce nie występują, a różnią się barwą krętarza 3 pary nóg (Macrophya recognata i Macrophya erythrocnema). Nieco podobna Macrophya rufipes różni się min. jaśniejszymi przednimi i środkowymi nogami, zwykle ma też jasną plamę na ostatnim tergicie. Od innych rodzajów brosznice odróżnia się na podstawie stosunku długości tylnych ud i goleni

Leave a Reply