Macrophya sanguinolenta – Brosznica zmiennostopa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa, czułki, przedplecze i scutellum czarne. Nogi 1 i 2 pary czarne z rozjaśnieniami w okolicach kolan. Tylne uda i golenie czerwone w części bazalnej, czarne przy wierzchołkach. Krętarze 3 pary nóg białe. Cechy te dotyczą samic, samce spotykane są bardzo rzadko.

Las wiączyński 07.05.2012 Samica

Las wiączyński 07.05.2012 Samica

Las wiączyński 07.05.2012

Las wiączyński 07.05.2012

  1. Liczebność. Prawdopodobnie pospolita
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Brak danych w odniesieniu do imagines oraz gąsienic
  7. Podobne. Bardzo podobne są dwa inne gatunki z rodzaju, które w Polsce nie występują, a różnią się barwą krętarza 3 pary nóg ( Macrophya recognata i Macrophya erythrocnema ). Nieco podobna Macrophya rufipes różni się min. jaśniejszymi przednimi i środkowymi nogami, zwykle ma też jasną plamę na ostatnim tergicie. Od innych rodzajów brosznice odróżnia się na podstawie stosunku długości tylnych ud i goleni

Dodaj komentarz