Nematinus steini – Darżyniec pomarańczowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa, scutum, scutellum i odwłok, oraz nogi są pomarańczowożółte. Dobrze widoczne czarne przyoczka. Skrzydła przyciemnione; komórka radialna nierozdzielona żyłką, użyłkowanie brunatne. Pterostigma żółtopomarańczowa z ciemną plamą przy przedniej krawędzi. Larwa zielona z licznymi, białymi brodawkami i jasnozielona głową z parą ciemnych plam na ciemieniu.

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska; chętnie zasiedla obrzeża wód, podmokłe łąki i inne wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Larwy od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, pomorskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na olszach
  7. Podobne. Przede wszystkim niemal identyczna, związana z głogami Hoplocampa crataegi, która różni się m.in. słabiej przyciemnionymi skrzydłami. Także inne gatunki z rodzaju – w tym Nematinus luteus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Bogdan Mazur avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2021 roku Andreas Taeger

Niemcy 02.08.2012 Fot. gernotkunz

Gdańsk 21.05.2022 Fot. Bogdan Mazur

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021


avidal

2 thoughts on “Nematinus steini – Darżyniec pomarańczowy

Leave a Reply