Nematus tibialis – Brzęczak robiniowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa żółta z szerokim czarnym pasem między oczami. Na scutum 3 czarne pasy, z czego środkowy bywa krótszy, a czasem zlewa się z dwoma bocznymi. Scutellum żółte. Boki tułowia żółte z czarną, owalną plamą poniżej łuski skrzydłowej. Nogi żółte za wyjątkiem stóp i czarnych goleni 3 pary – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki czarne. Larwa zielona o żółtawej głowie z wąskim, ciemnym paskiem między oczami.

Łódź – BRUS 20.09.2020

Park Poniatowskiego 14.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 14.05.2011

Młynek 18.05.2012

Łódź – Młynek 18.05.2012

Widzew 22.05.2010

Łódź – Widzew 22.05.2010

  1. Status. Dawniej bardzo rzadki, obecnie pospolity i zwykle liczny
  2. Siedlisko. Parki, zarośla, skraje lasów, aleje, tereny ruderalne, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Larwy od maja do października
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na robiniach, zwanych potocznie akacjami, oraz na glediczjach
  7. Podobne. Inne żółte brzęczaki, które można wykluczyć w oparciu o ubarwienie tylnych goleni
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 20.09.2020

Łódź – BRUS 20.09.2020

Łódź – BRUS 20.09.2020

Łódź – BRUS 20.09.2020


Rodzaj Nematus - Brzęczak


avidal

Leave a Reply