Rhogogaster scalaris – Szczerbatek zielony i gatunki bliźniacze

Tenthredinidae – Pilarzowate
Wśród krajowych szczerbatków 3 gatunki są do siebie bliźniaczo podobne. Najpospolitszego Rhogogaster scalaris (poprzednio Rhogogaster viridis) z całą pewnością można odróżnić od pozostałych dwóch właściwie tylko na podstawie stosunku długości pulvilli (poduszeczki na stopach) do członów stopy. Takie cechy jak: podłużne ciemne linie na tergitach, czy cienka czarna linia z boku tułowia, odcień zieleni na tułowiu – choć pomocne – nie mogą być uznane za diagnostyczne. Szczerbatek punktowany Rhogogaster punctulata zwykle ma prawie jednolicie zielone tergity, za wyjątkiem pary drobnych czarnych plamek na każdym z nich. Jeszcze bardziej podobny szczerbatek oliwinowy Rhogogaster chlorosoma zwykle różni się brakiem cienkiej czarnej linii z boku tułowia – ale nie jest to regułą. Wszystkie 3 gatunki mają rysunek w kształcie litery omega na głowie, zielone pterostigmy i dwubarwne zielonoczarne scutum. Ich czoło jest wyraźnie szersze od nadustka, a na członach stóp znajdują się czarne, obrączkowane plamki. Nie podejmuję się rozstrzygać, które z wymienionych gatunków znajdują się na poniższych fotografiach.

Niemcy – Weitersburg 28.05.2010 Fot. Marek R.Swadzba

Niemcy – Weitersburg 28.05.2010 Fot. Marek R.Swadzba

Puszcza Kampinoska 04.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Puszcza Kampinoska 04.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

  1. Status. Pospolite
  2. Siedlisko. Zarośla, polany leśne, skraje lasów, parki, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – łódzkie, mazowieckie, Bieszczady
  6. Pokarm. Owady, nektar i pyłek; szczerbatki chętnie pożerają larwy stonek, w tym stonki ziemniaczanej. Larwy polifitofagiczne
  7. Podobne. U Rhogogaster picta pterostigma jest czarna w 2/3, a na głowie brak rysunku litery omega. Jeszcze bardziej podobny Tenthredo olivacea jest intensywnie zielony i charakteryzuje się stosunkowo smukłą sylwetką; jego czoło jest nieznacznie szersze od nadustka, a na stopach brak czarnych plamek
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Marek R.Swadzba avidal
Wiączyń 02.06.2013

Wiączyń 02.06.2013 Doskonale widać czarno plamkowane stopy

Sine Wiry 25.05.2013 Osobnik świeżo po wylince jeszcze nie zdążył napompować skrzydeł, a już ucztuje

Sine Wiry 25.05.2013 Osobnik świeżo po wypoczwarczeniu jeszcze nie zdążył napompować skrzydeł, a już ucztuje

Sine Wiry 25.05.2013

Sine Wiry 25.05.2013

Puszcza Kampinoska 04.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Młynek 01.07.2011

Łódź – Młynek 01.07.2011

Młynek 01.07.2011

Łódź – Młynek 01.07.2011

Młynek 01.07.2011

Łódź – Młynek 01.07.2011


avidal

Leave a Reply