Trichiocampus viminalis – Jotek wierzbowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Tułów czarny, odwłok czerwonożółty. Larwa żółta, lub białożółta z czarną głową i czterema rzędami czarnych kropek, z czego plamy przy odnóżach są znacznie mniejsze od tych na bokach ciała; plamy występują na wszystkich segmentach ciała. Młode larwy są jasnozielone.

Widzew 23.06.2011

Łódź – Widzew 23.06.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, aleje, zadrzewienia, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Larwa dorasta do 19 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach topól i wierzb, początkowo gromadnie, potem samotnie
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione pilarzowate i obnażacze
  8. Uwagi. Znanym parazytoidem larw jest gąsienicznik Ctenochira sanguinatoria
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply