Tenthredo zonula – Pilarz dziurawczak

Tenthredinidae – Pilarzowate
Umieszczany również w rodzaju Zonuledo. Głowa czarna. Scutum czarne z parą ukośnych, żółtych smug barkowych. Tergit 1 zażółcony, tergit 5 całkowicie żółty. Tergit 4 zawsze czarny. Pierwszy segment czułków żółty, drugi czarny. Sternit 5 zawsze żółty. Nadustek żółty. Tylne golenie żółte, tylko w części apikalnej zaczernione. Pterostigma żółtoczarna.

Widzew 17.06.2012

Łódź – Widzew 17.06.2012

Widzew 17.06.2012

Łódź – Widzew 17.06.2012

Widzew 17.06.2012

Łódź – Widzew 17.06.2012

Widzew 17.06.2012

Łódź – Widzew 17.06.2012

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, kwietne łąki i nieużytki, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i drobne owady. Gąsienice są monofagami dziurawca czterobocznego
  7. Podobne. Łudząco podobny samiec Tenthredo amoena ma tylne golenie czarne, zażółcone w części nasadowej; rozróżnienie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

2 thoughts on “Tenthredo zonula – Pilarz dziurawczak

Leave a Reply