Ancistrocerus spp. – Bolice

Vespidae – Osowate
Stosunkowo masywne żądłówki z podrodziny Eumeninae. Ciało czarne, głęboko punktowane. Na ciemieniu, za przyoczkami, dwie owalne jamki. Barki zawsze żółte. Na tarczce zwykle dwie żółte plamy, zatarczka czarna, lub z dwiema żółtymi plamkami, bądź żółtą poziomą linią. Na pierwszym tergicie listewka oddzielająca pionową powierzchnię tego tergitu od jej części poziomej – ważna cecha diagnostyczna rodzaju. Odwłok z żółtymi przepaskami; pierwsza przepaska zwykle najszersza, często od góry wycięta. Końce czułków samicy podwinięte. Gniazda chętnie zakładają w pustych łodygach roślin, szparach okiennych, opuszczonych chodnikach larw chrząszczy ksylofagicznych.

Widzew 05.07.2014

Łódź – Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014 Samica

Widzew 05.07.2014 Samica

Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014

Widzew 05.07.2014

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, przydroża, ugory, wrzosowiska, polany…
  3. Wymiary. Długość ciała 7-14 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź, soki roślinne. Dla larw samice paraliżują gąsienice niewielkich motyli, bądź larwy chrząszczy
  7. Podobne. Przede wszystkim kopulniki z rodzaju Symmorphus ( jamki na ciemieniu ), jak również niektóre gatunki z rodzaju Euodynerus o dużym, pokrytym rudymi włoskami wypłaszczeniu za przyoczkami
  8. Uwagi. Głównymi parazytoidami gniazdowymi są złotolitki Chrysis z grupy gatunkowej ignita
Widzew 05.07.2014 Strzałka wskazuje listewką oddzielającą pionową część tergitu 1 od jej części poziomej

Widzew 05.07.2014 Strzałka wskazuje listewką oddzielającą pionową część tergitu 1 od jego części poziomej

Widzew 05.07.2014 Strzalka wskazuje miejsce na ciemieniu, gdzie brak dwóch jamek ( obecnych w rodzaju Odynerus )

Widzew 05.07.2014 Strzałka wskazuje miejsce na ciemieniu, gdzie brak dwóch jamek ( obecnych w rodzaju Symmorphus )

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 Samica wylatująca z gniazda wydrążonego w ściętym drzewie  Fot. Jacek Strojny

Łódzki Ogród Botaniczny 05.05.2015 Samica wylatująca z gniazda wydrążonego w ściętym drzewie Fot. Jacek Strojny

Ancistrocerus

Las wiączyński 08.05.2015

2 thoughts on “Ancistrocerus spp. – Bolice

Dodaj komentarz